• 全国最美家庭、第十一届全国五好家庭和省五好家庭推荐公示 2019-03-20
 • 为吸引中国游客 世界各国纷纷喊话:“我最懂你” 2019-03-14
 • 詹皇通知骑士队 准备与其续约 2019-03-14
 • 成语 | 寓言 | 谜语 | 歇后语 | 谚语 | 顺口溜 | 饶口令 | 三句半 | 三字经 | 百家姓 | 名人名言 | 对联 | 脑筋急转弯 | 周公解梦 | 星座/生肖/塔罗牌 | 繁体字转换器
  如果觉得本栏目不错,请不要忘记收藏哦  

  山东11选五任3遗漏:百家姓

  Zhào Qián Sūn LǐZhōu Wú Zhèng Wáng
  Féng Chén Chǔ WèiJiǎng Shěn Hán Yáng
  Zhū Qin Yoú XǔHé Lǚ Shi Zhāng
  Kǒng Cáo Yán HuàJīn Wèi Táo Jiāng
  Qī Xiè Zōu YùBǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
  Yún Sū Pān GěXī Fàn Péng Láng
  Lǔ Wéi Chāng MǎMiáo Fèng Huā Fāng
  Yú Rén Yuán LiǔFēng Bào Shǐ Táng
  Fèi(Bì) Lián Cén XuēLéi Hè Ní Tāng
  Téng Yīn Luó BìHǎo Wū ān Cháng
  Lè(Yuè) Yú Shí FùPí Biàn Qí Kāng
  Wǔ Yú Yuán BǔGù Mèng Píng Huáng
  Hé Mù Xiāo YǐnYáo Shào Zhàn Wāng
  Qí Máo Yǔ DíMǐ Bèi Míng Zāng
  Jì Fú Chéng DàiTán Sòng Máo Páng
  Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
  Dù Ruǎn Lán MǐnXí Jì Má Qiáng
  Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
  Méi Shèng Lín DiāoZhōng Xú Qiū Luò
  Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
  Yú Wàn Zhī KēZǎn Guǎn Lú Mò
  Jīng Fáng Qiú MiàoGān Xiè Yīng Zōng
  Dīng Xuān Féi DèngYù Shàn Háng Hóng
  Bāo Zhū Zuǒ ShíCuī Jí Niǔ Gōng
  Chéng Jī Xíng HuáPéi Lù Róng Wēng
  Xún Yáng Yū HuìZhēn Qū Jiā Fēng
  Ruì Yì Chǔ JìnJí Bǐng Mí Sōng
  羿
  Jǐng Duàn Fù WūWū Jiāo Bā Gōng
  Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
  Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
  Nìng Qiú Luán BàoGān Tǒu Lì Róng
  Zǔ Wǔ Fú LiúJǐng Zhān Shù Lóng
  Yè Xìng Sī SháoGào Lí Jì Bó
  Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
  宿 怀
  Suǒ Xián Jí LàiZhuó Lìn Tù Méng
  Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
  Wén Shēn Dǎng ZháiTán Gòng Láo Páng
  Jī Shēn Fú DǔRǎn Zǎi Lì Yōng
  Xì Qú Sāng GuìPú Niú Shòu Tōng
  寿
  Biān Hù Yān JìJiá Pǔ Shàng Nóng
  Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
  Mù Lián Rú XíHuàn ài Yú Róng
  Xiàng Gǔ Yì ShènGē Liào Yǔ Zhōng
  Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
  Kuāng Guó Wén KòuGuǎng Lù Quē Dōng
  广
  ōu Shū Wò LìYù Yuè Kuí Lóng
  Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
  Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
  Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
  Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
  Yóu Zhú Quán LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
  Mòqí SīmǎShàngguān ōuyáng
  万俟 司马上官 欧阳
  Xiàhóu ZhūgěWénrén Dōngfāng
  夏侯 诸葛闻人 东方
  Hèlián HuángfǔYùchí Gōngyáng
  赫连 皇甫尉迟 公羊
  Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
  澹台 公冶 宗政 濮阳
  Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
  淳于 单于太叔 申屠
  Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán Línghú
  公孙 仲孙轩辕 令狐
  Zhōnglí YǔwénZhǎngsūn Mùróng
  钟离 宇文长孙 慕容
  Xiānyú LǘqiūSītú Sīkōng
  鲜于 闾丘司徒 司空
  Qíguān SīkòuZhǎng Dū Zǐchē
  丌官 司寇 子车
  Zhuānsūn DuānmùWūmǎ Gōngxī
  颛孙 端木巫马 公西
  Qīdiāo YuèzhèngRǎng sì Gōngliáng
  漆雕 乐正壤驷 公良
  Tuòbá JāgǔZǎifǔ Gǔliáng
  拓跋 夹谷宰父 谷梁
  Jìn Chǔ Yán FǎRú Yān Tú Qīn
  Duàngān BǎilǐDōngguō Nánmén
  段干 百里东郭 南门
  Hūyán Guī HǎiYángshé Wēishēng
  呼延 羊舌 微生
  Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
  Liángqiū ZuǒqiūDōngmén Xīmén
  梁丘 左丘东门 西门
  Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
  南宫
  Mò Hǎ Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
  Dìwǔ Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
  第五 《百家姓》终

  百家姓排名2018版

  王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,
  徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,
  郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,
  曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
  叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,
  姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,
  陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,
  邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,
  雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,
  邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

  百家姓小知识:

  百家姓

   《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

   《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列?!罢郧锢睢背晌栋偌倚铡非八男帐且蛭偌倚招纬捎谒纬奈庠教恋厍?,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

   《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的?!栋偌倚铡肥侵泄烙械奈幕窒?,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

   姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群?!?strong class="igqsz">百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

  相关经典
  唐诗三百首 宋词三百首 三字经 弟子规
  百家姓 千字文 增广贤文 歇后语大全
  中国历史朝代心经 大悲咒 金刚经

  如果觉得本栏目不错,请不要忘记收藏哦  
  山东十一选五手机预测 © 山东十一选五手机预测
 • 全国最美家庭、第十一届全国五好家庭和省五好家庭推荐公示 2019-03-20
 • 为吸引中国游客 世界各国纷纷喊话:“我最懂你” 2019-03-14
 • 詹皇通知骑士队 准备与其续约 2019-03-14